Vai Dzintars kosmetika tiek testēta uz dzīvniekiem?

Dzintars kosmētika netiek testēta uz dzīvniekiem. Eiropas Savienības Kosmētikas Regula 1223/2009 aizliedz kosmētikā izmantot dzīvnieku pārstrādes produktus un veikt testēšanu uz dzīvniekiem.

Katra Dzintars kosmētikas līdzekļa izejviela ir pārbaudīta. Katram kosmētikas līdzeklim ir kosmētikas drošuma ekspertes toksikoloģes novērtējums, un ja uz etiķetes ir rakstīts „Dermatoloģiski testēts”, tad bija papildus veikts ārsta-dermatologa pētījums.

Krēmu sastāvā izmantoti tikai Eiropas Savienības Kosmētikas Regulās atļautie ingredienti. Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļas nepārsniedz atļautās lietošanas koncentrācijas. Visi produkta sastāvā lietotie ingredienti nevar izraisīt toksikoloģiskus kaitīgumus, ievērojot lietošanas ierobežojumus.

Dzintars kosmētikas līdzekļi ir droši veselībai, ja tie ir lietoti normālos vai paredzētos tiem apstākļos.