Akciju sabiedrības “Dzintars” vēsture ir aizsākusies XIX gadsimta vidū, kad, būtībā, tika likti pamati parfimērijas un kosmētikas rūpniecības nozarei Latvijā. 1849. gadā Rīgā tika dibināta Heinriha Ādolfa Brigera ziepju un parfimērijas fabrika, kas ražoja ziepes, sveces un veica nenozīmīga daudzuma smaržu un odekolonu iepildīšanu no Francijas ievestām gatavām kompozīcijām.

1849

XIX gadsimta otrajā pusē un XX gadsimta sākumā dažādās Latvijas pilsētās radās nelielas firmas, kas laboratorijas apstākļos nodarbojās ar atsevišķu parfimērijas un kosmētikas veidu ražošanu. Tomēr, vēsturiskā nozīmē var aplūkot tikai dažas nozīmīgākās firmas: Brigera ziepju un parfimērijas fabriku, A.Rimeika ķīmisko fabriku (zobu pastas, kosmētiskie līdzekļi, eglīšu sveces), A.Tomberga fabriku (smaržas, odekoloni, pūderis) un Kikerta rūpnīcu (tūbas, smidzinātāji korķi).

  • slide

1940

1940. gadā minētās fabrikas tiek nacionalizētas un pārveidotas par: ziepju un parfimērijas fabriku “Sarkanā Ausma” (bijusī Brigera fabrika), ķīmiskā, sveču un tūbiņu fabriku “Mētra” (bijusī A.Rimeika fabrika), parfimērijas fabriku “Flora” (bijusī A.Tomberga fabrika) un tūbiņu un kosmētikas fabriku “Rota” (bijusī Kikerta rūpnīca).

  • slide

1946 – 1951

1946. - 1951. gadu laikā tika veikta parfimērijas un kosmētikas rūpniecības nozares uzņēmumu reorganizācija un turpmāka paplašināšana, apvienojot tos, un tā rezultātā fabrikas “Flora” un “Rota” tika likvidētas un izveidoti divi lielāki uzņēmumi: “Sarkanā Ausma” un “Mētra”.

1951. gada jūnijā fabrika “Mētra” tiek pārveidota par Rīgas kosmētikas fabriku “Dzintars”.

  • slide

1958

1958. gadā “Dzintars” un “Sarkanā Ausma” apvienojās. Šis apvienotais uzņēmums saucās: Parfimērijas un kosmētikas rūpnīca “Dzintars”.
Tādejādi, četri asni, kuri laiduši saknes pirms pusotra gadu simteņa, savijās un izveidoja stipru stumbru un kuplu vainagu mūsdienu uzņēmumam “Dzintars”.

Pateicoties ražošanas procesa automatizācijai un mehanizācijai, līdz 1965. gadam ražojamās produkcijas daudzums bija palielinājies 3 reizes. Ražošanas telpu nepiemērotība tālākai uzņēmuma paplašināšanai bija acīmredzama. Tādēļ sešdesmito gadu sākumā tika sākta jauna ražošanas korpusa projektēšana pilsētas nomalē. Celtniecību pabeidza 1969. gadā. Tajā pat laikā ražošanas galvenā daļa tika pārbāzēta uz jauno ēku.

Laikā no 1969. līdz 1975. gadam rūpnīca tika apgādāta ar jaunām iekārtām, kas deva iespēju mehanizēt iekraušanas un izkraušanas darbus, sakārtot noliktavu saimniecību, pašos pamatos pārveidot galvenos tehnoloģiskos procesus: parfimērijas un kosmētikas šķidrumu izgatavošanu, alumīnija tūbu izgatavošanu, krēmu un zobu pastu izgatavošanu un fasēšanu.

  • slide

1976

Ar 1976. gada 1. janvāri rūpnīca “Dzintars” tika reorganizēta par Rīgas parfimērijas kosmētikas rūpniecības ražošanas apvienību “Dzintars”.

  • slide

1991

1991. gada 19. oktobrī notika akciju sabiedrības “Dzintars” dibināšanas sapulce. 1991. gada 7. novembrī akciju sabiedrība “Dzintars” tika reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un izsniegta reģistrācijas apliecība. Šajā statusā AS “Dzintars” pastāv līdz šim brīdim.

Image