ÜLE 15 EUR TELLIMISTE TASUTA TARNIMINE BALTIKAS PUNKTIDE KORRAL

H.A.Brieger kosmētikas internetveikala

PRIVĀTUMA POLITIKA

Esam izstrādājuši šo Privātuma politiku, rūpējoties par SIA “H.A.Brieger”, reģistrācijas numurs: 41503040345, adrese: Mālu iela 30, Rīga, Latvija, LV-1058, turpmāk – “H.A.Brieger”, izveidotā kosmētikas internetveikala www.dzintars.lv, turpmāk – “Dzintars e-veikals” klientu, turpmāk – “Klienti/-s”, privātumu un apzinoties pienākumu aizsargāt Klientu informāciju, jo sevišķi mums uzticētos personas datus.


Šīs Privātuma politikas mērķis ir izskaidrot, kādu personīgo informāciju par Dzintars e-veikala Klientiem mēs iegūstam, kādiem nolūkiem šī informācija tiek izmantota un kādas ir Klientu tiesības attiecībā uz viņu personīgās informācijas izmantošanu un aizsardzību.


Šī Privātuma politika atspoguļo noteikumus, kas ir jāievēro visiem Dzintars e-veikala Klientiem.


Ja Klients ir apmeklējis Dzintars e-veikalu un/vai iegādājies tajā piedāvātos produktus, tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies un piekritis ievērot Privātuma politiku (Privātuma politika attiecas gan uz reģistrētiem Klientiem, gan arī uz Klientiem, kas veic pirkumus, neveicot reģistrēšanos).


Klients, kurš nepiekrīt kādam Privātuma politikas noteikumam, zaudē tiesības apmeklēt Dzintars e-veikalu, reģistrēties un iegādāties tajā piedāvātos produktus.


Privātuma politika ir neatņemama Dzintars e-veikala Lietošanas noteikumu sastāvdaļa.


Sīkdatnes

Dzintars e-veikala apmeklējuma laikā ar sīkdatņu starpniecību kļūst pieejama informācija par Klienta izmantoto ierīci, datora IP adresi, izmantoto pārlūkprogrammu, aktivitāti apmeklētajās tīmekļa vietnēs un šo apmeklējumu laiku. Šīs nepieciešamās sīkdatnes neļauj Klientu identificēt personīgi un tās tiek saglabātas tikai līdz brīdim, kamēr tiek pabeigta sesija un aizvērta interneta pārlūkprogramma. Ar minēto sīkdatņu starpniecību iegūto informāciju mēs izmantojam tehniskiem nolūkiem un Dzintars e-veikals interneta vietnes apmeklētības novērtēšanai. Šo sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Dzintars e-veikals tehniskās darbības nodrošināšana un funkcionalitātes uzlabošana.


Sīkdatnes tiek saglabātas Klienta ierīcē tikai ar viņa piekrišanu (ja vien tās nav vajadzīgas tīmekļa vietnes tehniskai funkcionēšanai). Apmeklējot Dzintars e-veikala interneta vietni, Klientam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot Dzintars e-veikals interneta vietni,

Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar noteiktumiem par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem un tiem piekrīt. Attiecīgi šo sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un šīs sīkdatnes tiek saglabātas pārlūkprogrammā līdz brīdim, kamēr tās tiek izdzēstas. Minētās sīkdatnes tiek izmantotas gan Dzintars e-veikala interneta vietnes funkcionalitātes nodrošināšanai, gan arī interneta vietnes apmeklējumu novērtēšanai, Klienta izmantoto tīmekļa vietņu noteikšanai ar mērķi saprast Klienta intereses, lai reklamētu un piedāvātu dažādus Dzintars e-veikala produktus.


Jāņem vērā, ka, ja Klients nepiekrīt sīkdatņu izmantošanai, tīmekļa vietnes atsevišķas funkcijas var nefunkcionēt pienācīgi vai nestrādāt vispār.
Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.


Ja Klientam rodas jautājumi par sīkdatņu izmantošanu, lūdzam sazināties ar mums, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi: e-shop@dzintars.lv


Personas dati

Mēs apkopojam un apstrādājam tikai atbilstošus personas datus, kas ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti.
Dzintars e-veikala apmeklējuma laikā H.A.Brieger var apkopot, saglabāt un izmantot šādus Klienta personas datus:

 • Reģistrējoties Dzintars e-veikala interneta vietnē: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi. Reģistrētā lietotāja Klienta konts tiek izmantots kā informācijas avots un saziņas līdzeklis distances līguma noslēgšanai.
 • Veicot pirkumu Dzintars e-veikalā: vārdu, uzvārdu, mobilā telefona numuru, piegādes veidu, piegādes adresi, maksājuma veidu, maksājuma datus.
 • Iegādājoties Dzintars e-veikalā dāvanu karti: dāvanu kartes saņēmēja vārdu un e-pasta adresi.
 • Pierakstoties Dzintars e-veikalā vai jaunumu saņemšanai: informāciju par Klienta e-pasta adresi.
 • Ikreiz apmeklējot Dzintars e-veikalu: informāciju par Klienta datoru (ierīci), apmeklējumiem un pirkumiem Dzintars e-veikalā, tostarp IP adresi, kā arī laiku un datumu, kad Klients reģistrējies Dzintars e-veikalā;
 • Jebkuru citu informāciju, kuru Klients sniedz Dzintars e-veikala apmeklējuma un pirkumu iegādes laikā vai sazinoties ar mums.
 • Klientu atsauksmes (virsraksts un teksts) par veiktajiem pirkumiem var tikt izmantotas un attēlotas pie kosmētikas produktiem vai atsevišķā sadaļā. H.A.Brieger var ar Klientu sazināties saistībā ar kosmētikas produktiem, par kuriem Klients nosūtījis atsauksmi.


Klienta personas datu izmantošana

Jebkurus personas datus izmantosim tikai tam nolūkam, kādam šie dati tika sniegti no Klienta puses– pirkumu noformēšanai, piegādei, informācijas nodrošināšanai un saņemšanai vai kādam citam specifiskam nolūkam, kā arī tikai mērķiem, kas ir norādīti šajā Privātuma politikā.


Klienta personas datus mēs varam izmantot, lai:

 • sniegtu Klientam iespēju lietot Dzintars e-veikals interneta vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus;
 • noslēgtu ar Klientu līgumu un to pildītu;
 • piegādātu Dzintars e-veikalā nopirkto preci;
 • nodrošinātu Klientam Dzintars e-veikalā nopirkto preču atpakaļ atdošanu;
 • izrakstītu un nosūtītu Klientam rēķinus un pavadzīmes;
 • iekasētu un apkopotu Klienta veiktos maksājumus;
 • nosūtītu Klientam paziņojumus un sarakstītos ar Klientu;
 • atspoguļotu informāciju par iepriekšējiem pirkumiem;
 • nosūtītu Klientam mūsu komerciālos paziņojumus, jaunumus un citu ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem saistītu informāciju, kuru mēs uzskatām par Klientam nepieciešamu (ja turpmāk Klients nevēlas saņemt minētos paziņojumus, ir iespējams jebkurā laikā atteikties no šāda veida jaunumu un informācijas saņemšanas, paziņojot mums par to pa elektronisko pastu e- shop@dzintars.lv vai uzklikšķinot uz interaktīvās saites zem saņemtā paziņojuma).


Informācijas glabāšanas ilgums

Klienta personīgo informāciju mēs glabājam tik ilgi, kamēr tā ir nepieciešama nolūkam, kam tā tika saņemta vai arī kamēr mums pastāv juridisks pienākums šo informāciju glabāt.


Klienta informācijas izpaušana

Par Klientu iegūtā informācija un personas dati būs pieejami tikai mūsu darbiniekiem un sadarbības partneriem, kas ir attiecīgi pilnvaroti šīs informācijas piekļuvei un lietošanai un kuriem šī informācija ir nepieciešama attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanai.


Mēs varam izpaust informāciju par Klientu arī tad, ja:

 • mums tas jādara saskaņā ar likumu;
 • jāaizsargā savas tiesības vai intereses (tostarp jāizpauž informācija par Jums trešajām personām, lai atgūtu parādus).

Personīgā informācija trešajām personām netiek izpausta mērķim, kas nav paredzēts Privātuma politikā.


Klienta personas datu drošība

Mēs apstrādājam Klienta personas datus, ievērojot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību.


Klienta personas datu aizsardzībai mēs izmantojas dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmaiņām, izpaušanas, kā arī jebkuras citas nelikumīgas apstrādes.


Ja Klients aizmirst vai pazaudē savu reģistrācijas paroli, tad jāizmanto iespēja nomainīt paroli attālināti, izvēloties ikonu “Aizmirsu paroli” un saņemot e-pastā jaunu paroli.


Ir zināms, ka personas datu pārsūtīšana internetā ir nedroša, un mēs nevaram garantēt datu drošu pārsūtīšanu internetā.


Klienta piekrišana un tiesības

Reģistrējoties kā Dzintars e-veikala interneta lietotājs vai citādi izmantojot tajā piedāvātos pakalpojumus, tostarp iegādājoties preci, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar šo Privātuma politiku, piekrīt tai un līdz ar to piešķir mums tiesības apkopot, saglabāt, sistematizēt, izmantot un apstrādāt šajā Privātuma politikā paredzētajiem mērķiem visus Klienta šeit minētos un Dzintars e-veikals lietošanas laikā mums nododamos personas datus.


Jebkurā brīdī Klientam ir tiesības uzzināt par mūsu rīcībā esošajiem Klienta personas datiem, sazinoties ar mums pa e-pastu e-shop@dzintars.lv. Klientam ir tiesības pieprasīt mums viņa personas datus labot vai dzēst, kā arī atsaukt piekrišanu Klienta personas datu apstrādei.

Ja Klientam šķiet, ka viņa privātuma tiesības ir pārkāptas, šo jautājumu noskaidrošanai lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: e-shop@dzintars.lv. Klientam ir arī tiesības iesniegt sūdzību ES iestādei atbilstoši viņa pastāvīgajai dzīvesvietai. Tādu iestāžu kontaktinformāciju var atrast
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.


Ja personas dati tiek dzēsti pēc Klienta lūguma, mēs saglabāsim tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu mūsu vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojumus, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu jebkādu līgumu, ko Klients ar mums ir noslēdzis.


Atbildība

Reģistrējoties Dzintars e-veikala vietnē, Klients uzņemas atbildību par savas paroles un lietotāja datu konfidencialitāti, kā arī par jebkuru darbību Dzintars e-veikalā. Ja Dzintars e-veikalā piedāvātos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Klienta reģistrācijas datus, mēs uzskatām, ka informāciju nodod un izmanto pats Klients.


Klients uzņemas atbildību par to, ka mums nodotie dati ir precīzi, pareizi un detalizēti. Ja Klienta iepriekš iesniegtie dati (kontaktinformācija) ir mainījušies, lūdzam veikt attiecīgas izmaiņas reģistrētā klienta profilā.


Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar to, ka Klienta iesniegtie dati bijuši nepareizi vai nepietiekami vai arī Klients nav paziņojis mums par izmaiņām datos.


Privātuma politikas izmaiņas

Mums ir tiesības jebkurā laikā atjaunot vai mainīt Privātuma politiku. Šāda atjaunota vai izmainīta Privātuma politika stājas spēkā kopš publicēšanas brīža Dzintars e-veikals interneta vietnē.


Kontaktinformācija

Par jautājumiem, kas saistīti ar šīs Privātuma politikas noteikumiem, sazinieties ar Klientu datu pārzini:


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "H.A.Brieger"
Adrese: Mālu iela 30, Rīga, Latvija, LV-1058
E-pasts: e-shop@dzintars.lv
Tālruņa numurs: +371 20042863


Privātuma politika sagatavota: 10.03.2021
Privātuma politika atjaunota: 10.03.2021

Estonian
ET