NEMOKAMAS PRISTATYMAS PAGAL UŽSAKYMUS VIRŠ 25 EUR PASIIMTI TAŠKUS BALTIJOS ŠALYSE

Rankų dezinfekavimo priemonė "White Amber"

EUR 3.50

Gelinė priemonė rankoms dezinfekuoti nuo virusų, bakterijų, pelėsių ir mielių.

Naudojimas: Įmasažuoti 1–3 ml priemonės į rankas, kol jos nudžiūs (15–30 s). Naudoti prireikus rankų dezinfekcijos.

Įspėjimai: Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

PATEKUS ANT ODOS: Jei atsiranda dirginimas, nuplaukite vandeniu ir kreipkitės medicininės pagalbos. Atsitiktinai patekus ant odos: nuplauti vandeniu. Įkvėpus produkto, nukentėjusįjį išnešti į gryną orą ir užtikrinti netrukdomą kvėpavimą. Jei atsiranda dusulio simptomų, kreipkitės į gydytoją. Jei produktas prarytas, praskalaukite burną. NESKATINTI vėmimo. Paprašykite medicininės pagalbos.

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Išmeskite turinį/talpyklą pagal nacionalines, savivaldybių ir vietines aplinkosaugos kontrolės taisykles.


KIEKIS:

30 ML

SRITIS:

PAGAMINTA LATVIJOJE

Aktyvioji medžiaga: etanolis (CAS Nr. 64-17-5) 65,1% w/w Kitos medžiagos (INCI): Alcohol, Aqua, Glycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Parfum, Saccharide Isomerate, Citric Acid, Sodium Citrate. Biocido inventorizacijos Nr. LV01082022/5719