ÜLE 25 EURO SUURUSTE TELLIMUSTE KORRAL

ON TARNE KÄTTESAAMISKOHTA BALTIKUMIS TASUTA

Käte desovahend "White Amber"

EUR 3.50

Geel käte desinfitseerimiseks, mis toimib viiruste, bakterite, hallituse ja pärmseente vastu.

Kasutamine: kandke 1–3 ml toodet kätele ja masseerige, kuni need on kuivad (15–30 sek). Kasutada vastavalt vajadusele käte desinfitseerimiseks.

Hoiatused: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida pakend tihedalt suletuna.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: ärrituse korral pesta veega ja pöörduda arsti poole. Juhuslikul nahale sattumisel: pesta veega. Toote sissehingamisel toimetada kannatanu värske õhu kätte ja tagada takistamatu hingamine. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad õhupuuduse sümptomid. Toote allaneelamisel loputage suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. Küsige arstiabi.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt riiklikele, kohalikele ja kohalikele keskkonnakontrolli eeskirjadele.


KOGUS:

30 ML

TOOTEVALIK:

PVALMISTATUD LÄTIS

Aqua, Sorbitol, Alcohol, Erythritol, Aroma, Sodium Gluconate, Polysorbate 80, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Saccharin, Benzoic Acid, Sodium Benzoate, Limonene, CI 42090, CI 15985.